УТРЯСАТЬ

1. joonde ajama

2. jutti ajama

3. kokku raputama

4. korda ajama

5. lahendama

6. raputades mahutama

7. segi raputama


Русско-эстонский словарь 

УТРЯСАТЬСЯ →← УТРУСКА

T: 0.093415879 M: 3 D: 3