Русско-эстонский словарь

АБРОГАЦИЯ

1. abrogatsioon

2. seaduse äramuutmine


Ещё